Silniční nákladní doprava – falešní dopravci

Silniční nákladní doprava – falešní dopravci

Kategorie: Doprava, spedice a logistika,
Datum: 25.6.2015

Jedním z významných a nezanedbatelných rizik nákladní silniční přepravy jsou falešní dopravci, zasilatelé a odesilatelé. V posledních letech dochází v oblasti nákladní přepravy k výraznému nárůstu činnosti různých podvodných firem, v největší míře tzv. fantomových dopravců. Dle dostupných statistických údajů má tento trend rostoucí tendenci a počet případů zpronevěry přepravované zásilky stoupá o desítky procent. Tato situace je podpořená faktem, že je ze strany odesilatelů na dopravce vyvíjen stále větší tlak na snižování nákladů na přepravu a zároveň jsou na ně kladeny zvýšené požadavky na bezpečnost přepravy cenného zboží. Dopravci tak mají nelehkou úlohu tyto dva protipóly skloubit, požadavkům vyjít vstříc a udržet si obchodní partnery.

Minimalizace rizik
Jedním z velmi důležitých bezpečnostních faktorů minimalizujících riziko zpronevěry zásilky je tedy nutnost znát své obchodní partnery a neznámé subdodavatele využívat pro přepravu cenného zboží jen v co nejmenší možné míře. Dodržováním těchto rad je možné riziko zpronevěry minimalizovat, ale nikdy ne zcela odstranit. Oddělení likvidace dopravních rizik společnosti SATUM CZECH zpracovalo materiál, ve kterém popisuje jak indicie, ze kterých lze pojmout důvod-né podezření, že nabízející partner může být oním „fantomem“, tak doporučenou prevenci, jak těmto fantomům nenaletět. Také poskytuje užitečné odkazy, které vám mohou pomoci se této kriminalitě bránit. Největší nebezpečí pro dopravce a zasilatele spočívá rovněž v tom, že riziku zpronevěry se nemohli bránit dokonce ani pojištěním. Ve spolupráci se zahraničními pojistiteli vám přinášíme možnost pojistit riziko zpronevěry a také škody způsobené hrubou nedbalostí podle čl. 29 Úmluvy CMR odst. 2

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít