Kombinovaná přeprava

Kombinovaná přeprava

Kategorie: Doprava, spedice a logistika,
Datum: 25.6.2015

Jednou z nevýhod silniční dopravy je její neblahý vliv na životní prostředí. Dopravci proto hledají jiné, ekologičtější způsoby. Kombinovanou přepravou je myšlena přeprava zboží v téže přepravní jednotce, zpravidla té, která na své cestě od odesilatele k příjemci využije kromě silniční také železniční anebo lodní přepravy. Často se také termín kombinovaná přeprava překrývá s výrazem intermodální přeprava. Tou je myšlena kontejnerová přeprava, jejíž počáteční a konečná fáze jsou realizovány přesunem po silnici, zatímco převážná část transportu je realizována po železnici či po vodě.

Ať už jde o kombinovanou, či intermodální přepravu, i v takovém případě nese silniční dopravce plnou odpovědnost za přepravované zboží ve stejném rozsahu, jako by celou přepravu realizoval sám po silnici. Výjimku stanoví Úmluva CMR v čl. 2.

Riziko pro silniční dopravce spočívá především v tom, že ponesou-li odpovědnost vůči odesilateli ne jako silniční dopravce podle Úmluvy CMR, ale jako dopravce jiného druhu dopravy, nejsou tyto škody kryté z pojištění odpovědnosti silničního dopravce.

Naši specialisté na dopravní záležitosti neopo­míjejí žádné z těchto rizik, která jsou s realizací kombinované dopravy spojena, vždy do pojist­ných smluv zahrnout.   

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít