Reference

Průmysl a stavebnictví

GECO „Vybrali jsme si společnost SATUM CZECH díky profesionalitě, odbornosti a maximální flexibilitě. Vzhledem k tomu, že naše společnost v posledních letech expanduje do zahraničí, oceňujeme také komplexní pojištění našich dceřiných společností. Víme, že každá událost je od samého počátku pod kontrolou zkušených specialistů, kteří jsou schopni chránit náš pojistný zájem a zajistit rovnocennou náhradu vzniklých škod.” Ing. Libor Chrobok   |   předseda představenstva GECO, a.s. LANEX „Se společností SATUM CZECH spolupracujeme již od roku 2007. Velice si vážíme jejich profesionálního přístupu zaměřeného na maximální spokojenost zákaz¬níka. Společnost díky svým zkušenostem a pochopení našeho podnikání průběžně identifikuje možná rizika a navrhuje jejich eliminaci. Výběrová řízení realizovaná touto společností nám pomáhají dostat se na takové ceny pojistného, na jaké bychom patrně sami nedosáhli. ” Ing. Rudolf Gregořica   |   předseda představenstva LANEX a.s. MSV Metal Studénka „Vážíme si profesionální spolupráce a kvality služeb, které nám SATUM dlouhodobě poskytuje. Oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy. S poskytovanými službami SATUM CZECH jsme dlouhodobě velmi spokojeni.” Ing. Ivo Lazecký   |   generální ředitel společnosti MSV Metal Studénka, a.s. TON „Se SATUM CZECH spolupracujeme již více než 10 let a jsme spokojeni s jejich nabízenými službami.” Ing. Milan Dostalík   |   generální ředitel společnosti TON, a.s.

Služby a profesní činnosti

ha-vel „„SATUM CZECH pro nás již několik let zajišťuje velmi profesionální servis veškerého pojištění, které jsme sjednali. Společnost pečuje o náš komplexní pojistný program, optimalizovala náklady na pojištění a postarala se o vhodné pojištění ve všech oblastech našeho podnikání. Za dobu naší spolupráce jsme již likvidovali několik škod, a ocenili jsme jak správně nastavené pojištění, tak i zvolenou pojistnou ochranu. Vždy pečlivě vyhodnocujeme, co nám SATUM CZECH doporučuje, a vážíme si faktu, že jejich hlavním cílem je vždy nalézt takové pojištění, které maximálně vyhovuje našim specifickým požadavkům.“
Bc. Radka Růžičková Bialá   |   provozní ředitelka ha-vel internet s. r. o.
KSM Partners „Jelikož náklady související s pojištěním v oboru advokacie nejsou v současné době zanedbatelné, ocenili jsme doporučení makléře mít pojištěna veškerá relevantní rizika, a tím minimalizovat jejich možný dopad na naše podnikání. Významné je pro nás zejména pojištění profesní odpovědnosti za škodu, a to jak z důvodu pojistné ochrany, tak kvůli zákonem stanovené povinnosti si pojištění sjednat. Vážíme si profesionální spolu¬práce a kvality služeb, které nám SATUM CZECH dlouhodobě poskytuje, a oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy.
JUDr. Karel Smutný   |   advokát KSM Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Ridera Bohemia „Naší spolupráce se společností SATUM CZECH si vážíme a s poskytovanými službami jsme spokojeni. Díky odbornému návrhu a optimalizaci pojistného krytí jsme výrazně snížili náklady a nyní oceňujeme zejména pružnost a roz¬sah poskytovaných služeb a také opravdu rychlé a korektní řešení pojistných událostí. ” Ing. Zdeněk Večeřa   |   předseda představenstva Ridera Bohemia a. s. VAE Controls Group „Naše společnost spolupracuje se společností SATUM CZECH již řadu let. Makléři převzali komplexní pojistný program, optimalizovali naše náklady na pojištění a zajistili vysoké pojistné zabezpečení našich činností a majetku. Velmi si ceníme flexibility a rychlosti při řešení vzniklých problémů. SATUM disponuje dostatečnými zkušenostmi v případě likvidace pojistných událostí, což šetří čas našich zaměstnanců a finanční prostředky. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.” Ing. Milan Lindovský, PhD, MBA   |   člen představenstva, VAE Controls Group, a.s.

© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít