Zemědělství, lesnictví a potravinářství

Zemědělství, lesnictví a potravinářství

Zemědělství a živočišná výroba má v České republice dlouholetou tradici a v posledních letech opět nabývá na významu i díky ekologii, se kterou je úzce spojena. Zemědělci dnes hospodaří na více než 50% celkové rozlohy České republiky. Zejména díky této skutečnosti jsou v případě rozmarů počasí jednou z nejvíce zasažených skupin a v případě katastrofálních škod mohou být jejich následky pro zemědělce likvidační.

Hlavní možností ošetření těchto nenadálých událostí je pro zemědělce pojištění. Zejména se jedná o pojištění živelních událostí a nákaz, a to jak u zvířat, tak i u plodin. Obdobně jako i v jiných podnikatelských sektorech, by se nemělo zapomenout i na pojištění majetku a odpovědnosti. Vzhledem ke specifičnosti oboru zemědělství je nutné i u těchto relativně standardních pojištění přihlédnout k jistým odlišnostem oproti jiným sektorům podnikání a ošetřit je vhodně zvoleným pojištěním, postaveným individuálně dle potřeb daného podnikatele.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Systém SATUM

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

01. Analýza rizik

Analýza rizik

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Pojistný program

Pojistný program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů.

03. Správa pojištění

Správa pojištění

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Řešení škod

Řešení škod

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Poradenství a služby

Poradenství a služby

Připravujeme na míru připravená školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Aktuální problematika

Pojištění dronů

Drony neboli bezpilotní letadla, někdy také označované jako UAV (Unmanned Aerial Vehicle), se vzhledem k možnostem technické výbavy a uživatelské jednoduchosti čím dál více využívají pro podnikatelskou činnost. Stále častěji se s nimi setkáváme zejména v oblasti video produkce, pořizování leteckých…

Zjistit více

Pojištění kybernetických rizik

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování.

Zjistit více

Pojištění přerušení provozu chrání vaše podnikání

Pojištění přerušení provozu je nezřídka opomíjené pojištění. A to je škoda. I stabilní firma se totiž může kvůli přerušení provozu dostat nejen do finančních, ale i do existenčních potíží, případně ztratit důležité obchodní partnery nutné pro další rozvoj firmy. V případě živelní pohromy nebo…

Zjistit více

Živelní rizika

Mezi vnější vlivy s dopadem na podnikání patří živelní rizika. Bouřky, krupobití, sesuvy půdy, požáry, vichřice, blesky či rozsáhlé záplavy jsou častými příčinami velkých škod na majetku. I přes snahu o minimalizaci rizik a různá preventivní opatření mohou velmi negativně ovlivnit vaše podnikání.

Zjistit více

Spojte se s námi

Ing. Zdeněk Přibyl Executive Business Director zdenek.pribyl@satum.cz +420 595 132 302
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít