Management kvality

Společnost SATUM CZECH s.r.o. obdržela certifikát systému managementu kvality dle standardu ISO 9001:2015 na zprostředkovatelskou činnost pojišťovacího makléře.

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Je systematicky a průhledně řízena, klade důraz na efektivitu procesů, zvažování rizik a příležitostí, znalost organizace a jejího kontextu a naplňování potřeb všech zainteresovaných stran.

Máme stanovenou politiku i cíle kvality celé organizace..

SATUM CZECH s.r.o. má zavedený a uplatňovaný systém managementu kvality od roku 2004.

Certifikáty

Certifikat CZ.jpg Příloha Certifikátu CZ.jpg Certifikat EN.jpg Příloha Certifikátu EN.jpg

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít