Compliance program

Compliance program

Společnost SATUM CZECH s.r.o. prosazuje dodržování dobrých mravů v podnikání a potírání korupce. Za tímto účelem má SATUM CZECH s.r.o. zaveden Compliance program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců SATUM CZECH s.r.o. či jiných osob za SATUM CZECH s.r.o. jednajících (souhrnně dále pouze „pracovníků“). Podstatou těchto pravidel je, že pracovníci SATUM CZECH s.r.o. jednají pouze a výhradně v souladu s platnými právními předpisy a zásadně se vyvarují jednání, která by porušovala normy trestního práva.

Právní soulad a dodržování protikorupčních standardů je vyžadováno i od všech dodavatelů, subdodavatelů a spolupracujících osob.

Máte-li zájem o poskytnutí bližších informací, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: satum@satum.cz

Etický kodex společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Etický kodex je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy společnosti.

Při výkonu své činnosti, zprostředkování dle zákona o distribuci pojištění a zajištění SATUM CZECH s.r.o., jakož i její jednotliví zaměstnanci, pracovníci a odpovědné osoby, jednají s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu, zejména jednají čestně, zodpovědně, s respektem a v souladu s dobrými mravy.

Za účelem možnosti nahlásit podezření Etického kodexu společnosti byla zřízena e-mailová adresa: compliance@satum.cz

Pro mechanismus podání dle Etického kodexu je přiměřeně aplikovatelná směrnice SATUM CZECH s.r.o.: „HLÁŠENÍ PORUŠENÍ NEBO HROZÍCÍHO PORUŠENÍ ZÁKONA“ v platné verzi.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít