Compliance program

Compliance program

Společnost SATUM CZECH s.r.o. prosazuje dodržování dobrých mravů v podnikání a potírání korupce. Za tímto účelem má SATUM CZECH s.r.o. zaveden Compliance program proti nelegálnímu jednání, který stanoví pravidla jednání zaměstnanců SATUM CZECH s.r.o. či jiných osob jednajících za SATUM CZECH s.r.o. ( dále jen „pracovníci“). Podstatou těchto pravidel je, že pracovníci SATUM CZECH s.r.o. jednají při výkonu pracovní činnosti výhradně v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Rozvíjení poctivého obchodního styku a předcházení páchání trestné činnosti  je vyžadováno i od všech dodavatelů, subdodavatelů a spolupracujících osob.

Máte-li zájem o poskytnutí bližších informací, prosím kontaktujte nás na e-mailové adrese: satum@satum.cz

Etický kodex společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Etický kodex je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy společnosti.

Při výkonu činnosti zprostředkování pojištění společnost SATUM CZECH s.r.o., jakož i její  zaměstnanci, pracovníci a odpovědné osoby jednají s nejvyšším standardem osobního a profesionálního přístupu, zejména jednají čestně, zodpovědně, s respektem a v souladu s dobrými mravy.

Za účelem možnosti nahlásit podezření Etického kodexu společnosti byla zřízena e-mailová adresa: compliance@satum.cz

 Pro mechanismus podání dle Etického kodexu je přiměřeně aplikovatelná směrnice SATUM CZECH s.r.o.: „HLÁŠENÍ PORUŠENÍ NEBO HROZÍCÍHO PORUŠENÍ ZÁKONA“ v platné verzi.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít