Analýza rizik

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzujeme stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

Pojistný program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme potřeby a požadavky klienta, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní pojistné krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami.

Správa pojištění

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

Řešení škod

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

Poradenství a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

01. Analýza rizik

02. Pojistný program

03. Správa pojištění

05. Poradenství a služby

04. Řešení škod

05Poradenství a služby 05Poradenství a služby 05Poradenství a služby 05Poradenství a služby 05Poradenství a služby 02Pojistný program

01

Analýza rizik

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzujeme stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

01Analýza rizik 03Správa pojištění

02

Pojistný program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme potřeby a požadavky klienta, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní pojistné krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami.

02Pojistný program 04Řešení škod

03

Správa pojištění

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

03Správa pojištění 05Poradenství a služby

04

Řešení škod

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

04Řešení škod 01Analýza rizik 01Analýza rizik 01Analýza rizik 01Analýza rizik 01Analýza rizik

05

Poradenství a služby

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít