Osobní pojištění a finance

Pečujeme o vaše osobní pojištění a finance. Systémově

V oblasti financí a pojišťovnictví se pohybujeme už řadu let. Díky tomu jsme načerpali zkušenosti, z nichž můžete těžit i vy. Rádi vám pomůžeme s pojištěním, financováním vašeho bydlení a zhodnocováním finančních prostředků. Abyste měli jistotu, že jste zvolili v každém ohledu výhodné a správné řešení, projdeme vaše stávající smlouvy a navrhneme optimální produkty, které budou respektovat vaši aktuální osobní situaci i všechny vnější faktory.

Nasloucháme vašim potřebám, snům a plánům. Na vaší maximální spokojenosti nám záleží – proto ke každému klientovi přistupujeme individuálně a pečujeme o něj dlouhodobě. 

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Mapa pojistných produktů

1

Pojištění nemovitosti
Pojištění bytu, domu, garáže, vedlejší budovy, a to především proti důsledkům živelních událostí, odcizení a vandalismu.

Pojištění domácnosti
Pojištění vnitřního vybavení domácnosti pro případ živelních událostí a odcizení.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ způsobení újmy na zdraví či majetku jiným osobám.

Pojištění vozidel
Pojištění pro případ škody na vlastním vozidle a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám provozem vozidla.

2

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při běžném občanském životě
Pojištění pro případ újmy způsobené jiné osobě v souvislosti s provozem domácnosti, při provozování rekreačních sportů, v souvislosti s chovem domácích zvířat apod.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví, držby či správy nemovitého majetku
Pojištění pro případ škod způsobených jiným osobám v souvislosti s destrukcí nemovitosti nebo v souvislosti s její údržbou a rekonstrukcí.

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
Pojištění především pro případ újmy na zdraví způsobené jiným osobám v souvislosti s použitím střelné zbraně.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

3

Hypoteční úvěry
Úvěry účelové i neúčelové zajištěné zástavním právem k nemovitosti.

Financování vozidel
Financování nových i ojetých vozidel formou úvěru či leasingu.

Úvěry ze stavebního spoření
Financování nákupu nemovitostí nebo jejich rekonstrukce bez nutnosti zástavy.

4

Životní pojištění
Pojištění pro případ smrti nebo dožití s možností připojištění dalších pojistných nebezpečí (nemoci, úrazy).

Úrazové pojištění
Pojištění pro případ následků úrazu. Kompenzuje také ztrátu příjmu a náklady spojené s léčbou.

Cestovní pojištění
Pojištění pro případ nenadálých situací na cestách. Kryje např. náklady léčení v zahraničí, škodu na zavazadlech, storno zájezdu, odpovědnost za způsobenou újmu apod.

5

Podílové fondy
Forma kolektivního investování s možností pravidelné investice již od pár set korun měsíčně.

Termínované vklady
Pevně úročené pojištěné bankovní vklady s atraktivním výnosem.

Spořící účty
Alternativa bankovních účtů s vyšším výnosem a bez poplatků.

1

Pojištění nemovitosti
Pojištění bytu, domu, garáže, vedlejší budovy, a to především proti důsledkům živelních událostí, odcizení a vandalismu.

Pojištění domácnosti
Pojištění vnitřního vybavení domácnosti pro případ živelních událostí a odcizení.

Pojištění odpovědnosti
Pojištění pro případ způsobení újmy na zdraví či majetku jiným osobám.

Pojištění vozidel
Pojištění pro případ škody na vlastním vozidle a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiným osobám provozem vozidla.

2

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při běžném občanském životě
Pojištění pro případ újmy způsobené jiné osobě v souvislosti s provozem domácnosti, při provozování rekreačních sportů, v souvislosti s chovem domácích zvířat apod.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví, držby či správy nemovitého majetku
Pojištění pro případ škod způsobených jiným osobám v souvislosti s destrukcí nemovitosti nebo v souvislosti s její údržbou a rekonstrukcí.

Pojištění odpovědnosti z výkonu práva myslivosti
Pojištění především pro případ újmy na zdraví způsobené jiným osobám v souvislosti s použitím střelné zbraně.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Pojištění pro případ, kdy zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli porušením svých pracovních povinností.

3

Hypoteční úvěry
Úvěry účelové i neúčelové zajištěné zástavním právem k nemovitosti.

Financování vozidel
Financování nových i ojetých vozidel formou úvěru či leasingu.

Úvěry ze stavebního spoření
Financování nákupu nemovitostí nebo jejich rekonstrukce bez nutnosti zástavy.

4

Životní pojištění
Pojištění pro případ smrti nebo dožití s možností připojištění dalších pojistných nebezpečí (nemoci, úrazy).

Úrazové pojištění
Pojištění pro případ následků úrazu. Kompenzuje také ztrátu příjmu a náklady spojené s léčbou.

Cestovní pojištění
Pojištění pro případ nenadálých situací na cestách. Kryje např. náklady léčení v zahraničí, škodu na zavazadlech, storno zájezdu, odpovědnost za způsobenou újmu apod.

5

Podílové fondy
Forma kolektivního investování s možností pravidelné investice již od pár set korun měsíčně.

Termínované vklady
Pevně úročené pojištěné bankovní vklady s atraktivním výnosem.

Spořící účty
Alternativa bankovních účtů s vyšším výnosem a bez poplatků.

Spojte se s námi

Ing. Libor Žižka ředitel oddělení osobního pojištění a financí libor.zizka@satum.cz +420 595 132 365
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít