Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli

Kategorie: Zdravotnictví a farmacie, Doprava, spedice a logistika, Průmysl a stavebnictví, Služby a profesní činnosti, Veřejný sektor, Osobní pojištění a finance,
Datum: 1.10.2019

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli je určeno pro každého zaměstnance, který pracuje na základě pracovní smlouvy.

Zaměstnavatel může podle zákoníku práce po svém zaměstnanci požadovat náhradu za škody, které způsobí při plnění svých pracovních povinností, až do výše 4,5násobku jeho průměrné hrubé měsíční mzdy, což může zaměstnanci způsobit velké komplikace.

Zaměstnavatel může nechat své zaměstnance pojistit kolektivní smlouvou (pojištěni budou všichni zaměstnanci) nebo rámcovou smlouvou (lze pojistit pouze vybrané zaměstnance), nebo se může zaměstnanec pojistit individuálně.

Pojištění kryje škody na majetku a zdraví a finanční škody způsobené při výkonu povolání. V žádném případě však nekryje všechny škody.

Mezi obecné výluky z pojištění patří například škody:

  • způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí
  • v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek
  • schodkem na svěřených hodnotách
  • ztrátou svěřených věcí
  • vyplývající z přepravních smluv
  • na pneumatikách a přepravovaných věcech s výjimkou škod vzniklých při dopravní nehodě šetřené Policií ČR
  • způsobené vyrobením vadného výrobku
  • zaviněné vadně provedenou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích
  • způsobené zanedbáním stanovené obsluhy a údržby

Každá pojišťovna nabízí jiný rozsah pojištění a také své specifické výluky, kterým je třeba věnovat náležitou pozornost.

U tohoto druhu pojištění v posledních letech výrazně narůstá počet škod. Kvůli vysoké škodovosti pojišťovny neustále omezují rozsah krytí a zvyšují spoluúčast i výši pojistného. Výjimkou není ani vypovězení smlouvy po první nahlášené škodě.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít