Společnost SATUM

Společnost SATUM CZECH s.r.o. je jednou z největších pojišťovacích makléřských společností působících v České republice. Již od roku 1997 poskytujeme služby v oblasti korporátního pojištění a risk managementu. Zaměřujeme se na komplexní pojistné programy v průmyslu, ve zdravotnictví, službách, veřejné správě a v dalších oborech. V oblasti pojištění vozidel a dopravních rizik patříme mezi nejvýznamnější brokery v republice.

Poslání

„Společnost SATUM CZECH dlouhodobě obohacuje, dotváří a zkvalitňuje český pojistný trh“

Vize

Dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti, při zachování resp. rozvíjení profesionality a kvality poskytovaných služeb. Prvořadým úkolem je inovace v oboru a rozvoj know how. Klademe mimořádný důraz na neustálé zkvalitňování služeb pro klienty a rozvoj odbornosti zaměstnanců. Společnost činí všechny kroky pro to, aby každý spolupracovník měl dlouhodobou perspektivu kvalitní, společensky vysoce postavené a nadprůměrně oceněné práce. Jsme společnost otevřená, kde každému je dána možnost realizace, růstu a názoru. Podpoříme jakýkoliv záměr, který bude navržen s cílem rozvoje společnosti. Naše postavení na trhu nás činí zodpovědnými za celkový stav a povědomí o českém pojišťovnictví. Jsme pevnou součástí trhu a jedním z nejvýznamnějších a zároveň nejaktivnějších pojišťovacích makléřů v České republice.

Fotogalerie našeho týmu...

IMG_3625e_port_d_def_nik_1 (1).jpg IMG_3391_n (2).jpg IMG_4168 (1).jpg IMG_3705_fin (1).jpg IMG_3725 (1).jpg IMG_3429 (1).jpg IMG_5320 (1).jpg

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít