Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel
SATUM CZECH s.r.o.
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00
IČO: 25 37 39 51
Datová schránka: ID axqzagn


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 16189
jednající Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti
provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr
SATUM CZECH s.r.o. je, jako osoba oprávněná k činnosti samostatného zprostředkovatele, registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB.
Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká Pojišťovna a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
 • Pillow pojištovna, a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • SV pojišťovna,a.s
 • Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
 • UNIQA pojišťovna, a.s.Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na e-mail stiznosti@satum.cz. Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena.

Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, na příslušnou pojišťovnu nebo pro mimosoudní řešení sporů na finančního arbitra.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny
SATUM CZECH s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění
Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňování přímo zákazníkem.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít