Informace o pojišťovacím zprostředkovateli

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli poskytované klientovi

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel
SATUM CZECH s.r.o.
sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Porážková 1424/20, PSČ 702 00
IČO: 25 37 39 51
Datová schránka: ID axqzagn


společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce 16189
jednající Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti
provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr
SATUM CZECH s.r.o. je, jako osoba oprávněná k činnosti samostatného zprostředkovatele, registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB.
Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění
Allianz pojišťovna, a.s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Colonnade Insurance S.A., organizační složka
D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
Direct pojišťovna, a.s.
ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Generali Česká Pojišťovna a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
MAXIMA pojišťovna, a.s.
MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku
Pojišťovna VZP, a.s.
Slavia pojišťovna a.s.
SV pojišťovna,a.s
Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku
UNIQA pojišťovna, a.s.

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti SATUM CZECH s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na e-mail stiznosti@satum.cz. Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena.

Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, na příslušnou pojišťovnu nebo pro mimosoudní řešení sporů na finančního arbitra.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny
SATUM CZECH s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele
Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění
Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňování přímo zákazníkem.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít