Zemědělství, lesnictví a potravinářství

Zemědělství, lesnictví a potravinářství

Zemědělství a živočišná výroba má v České republice dlouholetou tradici a v posledních letech opět nabývá na významu i díky ekologii, se kterou je úzce spojena. Zemědělci dnes hospodaří na více než 50% celkové rozlohy České republiky. Zejména díky této skutečnosti jsou v případě rozmarů počasí jednou z nejvíce zasažených skupin a v případě katastrofálních škod mohou být jejich následky pro zemědělce likvidační.

Hlavní možností ošetření těchto nenadálých událostí je pro zemědělce pojištění. Zejména se jedná o pojištění živelních událostí a nákaz, a to jak u zvířat, tak i u plodin. Obdobně jako i v jiných podnikatelských sektorech, by se nemělo zapomenout i na pojištění majetku a odpovědnosti. Vzhledem ke specifičnosti oboru zemědělství je nutné i u těchto relativně standardních pojištění přihlédnout k jistým odlišnostem oproti jiným sektorům podnikání a ošetřit je vhodně zvoleným pojištěním, postaveným individuálně dle potřeb daného podnikatele.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Insurance program

Insurance program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů.

03. Insurance Management

Insurance Management

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Advice and services

Advice and services

Připravujeme na míru připravená školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close