Veřejný sektor

Pojištění veřejného sektoru

Pojišťovat municipality znamená perfektně rozumět způsobu, jakým zodpovídají zástupci krajů, měst a obcí za správu svěřeného majetku. A stejně tak je třeba i respektovat zákonná omezení, která procesy rozhodování municipalit určují, jako například zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách.

Z pohledu risk managementu je pro města, obce a další klienty v této skupině specifická široká škála rizik, způsobená velkou diverzitou aktivit, jež municipality zastřešují. Často vlastní a spravují řady nemovitostí, používají vozový park, zaměstnanci disponují velkou zodpovědností a také zakládají mnoho příspěvkových a obchodních organizací se specifickým činnostmi, což klade nemalé nároky na vhodnou skladbu pojistného programu.

Díky naší mnohaleté zkušenosti s klienty z řad krajů, měst, obcí a jejich příspěvkových organizací a obchodních společností, nabízíme těmto subjektům komplexní program pojistné ochrany.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Města a obce
  • Kraje
  • Školy
  • Nemocnice
  • Městské obchodní společnosti

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistnou ochranu. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Insurance program

Insurance program

Pro klienty zpracováváme komplexní zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. SATUM dlouhodobě patří k významným zprostředkovatelům pojištění samosprávních celků, obcí a veřejných institucí a spolupracuje s klienty, kteří podléhají zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, při přípravě zadávací dokumentace a následně dle jejich potřeb v celém procesu zadání veřejné zakázky.

03. Insurance Management

Insurance Management

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů. V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Advice and services

Advice and services

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close