Průmysl a stavebnictví

Průmysl a stavebnictví

Vyrábíte stroje, elektronické komponenty či stavební materiály? Máte desítky nových průmyslových hal? Ať děláte cokoli, rozumíme rizikům vašeho byznysu a nabízíme vám systém pojištění výrobního a stavebního sektoru, který vám přinese výrazné úspory.

Prostřednictvím pokročilého risk managementu snižujeme rizika průmyslových a stavebních společností. Navrhujeme nejvýhodnější kombinace pojistných produktů a výši pojistných částek, abychom zaručili minimální výpadky ve vašem provozu. Zpracováváme individuální pojistné plány, do kterých zahrnujeme i individuálně nastavené a vyjednávané pojistné produkty.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Strojírenství
  • Stavebnictví
  • Chemie a zpracování plastů
  • Automobilový průmysl
  • Energetika
  • Odpady a životní prostředí

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Základem kvalitně provedené analýzy rizik jsou rizikové prohlídky. Jejich cílem je odhalit hlavní rizikové faktory, jako jsou stav protipožární ochrany a způsoby zabezpečení proti dalším typům škod (elektrické výboje, voda, chemikálie). Sledujeme při nich typy vybavení podniků, podíl lidského faktoru na výrobní činnosti a způsoby jeho zapojení. V rámci analýzy zkoumáme také pojistnou historii s ohledem na četnost, výši a příčinu škod. Tyto údaje pak promítáme do nastavení komplexní pojistné ochrany a do výše pojistných limitů.

02. Insurance program

Insurance program

Samotný pojistný program je vždy individuálně nastavenou sadou pojistných produktů s pečlivě volenými parametry. Při jeho tvorbě vycházíme z konkrétních zjištění získaných v rámci analýzy rizik a zahrnuje naše doporučení směřující ke snížení rizik. Při tvorbě pojistného programu, zejména při využití pojistných produktů na trhu, sledujeme zahraniční trendy a díky spolupráci se zahraničními pojišťovnami je také zahrnujeme do individuálního pojistného řešení klienta. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami.

03. Insurance Management

Insurance Management

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. Operativně se přizpůsobujeme vašim požadavkům či změnám ve vašem provozu a chráněném majetku – zohledníme tedy např. pořízení nového vybavení, nebo naopak jeho ztrátu.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Odborně likvidujeme škodní události a důraz klademe na jejich rychlé vyřízení a uhrazení pojišťovnou. Díky našim zkušenostem s řešením škod v České republice i v zahraničí jsme připraveni pomoci při likvidaci událostí, ve vztahu k zahraničním obchodním partnerům nebo při škodách v zahraničí. K zajištění co nejvyššího pojistného plnění pro klienta využíváme služeb soudních znalců. Klientům poskytujeme pravidelné reporty a analýzy, přispívající k optimalizaci pojistných programů.

05. Advice and services

Advice and services

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro naše klienty. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close