Služby a profesní činnosti

Služby a profesní činnosti

Sektor služeb tvoří ve vyspělých ekonomikách největší část HDP. Rovněž je jedním ze sektorů, který generuje nejvyšší přidanou hodnotu a je tak neoddělitelně spojen s každodenním životem celé populace. Vzhledem k rozmanitosti nabídky služeb pak nelze ani vyjádřit počet činností, které může obsahovat. Tato šíře však má zásadní dopad na riziko pochybení kteréhokoliv z těchto poskytovatelů s možnými nedozírnými následky.

Z výše uvedeného vyplývá, že pojištění subjektů tohoto významného sektoru ekonomiky není jednoduchou záležitostí, protože ke každému poskytovateli je potřeba přistoupit individuálně a posoudit jeho konkrétní rizika a možnosti jejich ošetření pojistnými produkty. Je jasné, že pojištění restaurací a hotelů vyžaduje ošetření jiných rizik než pojištění advokátů nebo IT firem. Proto při posuzování pojistných programů vycházejí naši odborníci vždy ze specifik dané oblasti služeb a připravují pojistné programy individuálně zaměřené pro konkrétní činnosti.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

 • Pojištění advokátů
 • Pojištění auditorů, poradců a účetních
 • Pojištění firem v oblasti ekologie a nakládání s odpady
 • Pojištění hotelů a restaurací
 • Pojištění IT
 • Pojištění obchodních firem
 • Pojištění obchodních a rezidenčních center
 • Pojištění telekomunikací
 • Pojištění drobných živnostníků
 • Pojištění bankovního a pojišťovacího sektoru
 • Pojištění projekčních firem
 • Pojištění opravárenských firem
 • apod.

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Realizujeme pečlivé rizikové prohlídky a analyzuje stávající škodní průběh tak, abychom správně nastavili pojistné ochrany. Klientům poskytujeme cenná doporučení, která slouží především k minimalizaci rizik vyplývajících z jejich provozu.

02. Insurance program

Insurance program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta v úzké návaznosti na skutečnosti, které byly zjištěny v analýze rizik. Cílem je kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek, případně vyjednání nadstandardních ujednání s pojišťovnami. Trvale také sledujeme změny na pojistném trhu a aplikujeme je do stávajících pojistných programů klientů.

03. Insurance Management

Insurance Management

V průběhu pojištění pečujeme o dlouhodobě nejefektivnější pojistnou ochranu. To zahrnuje také operativní přizpůsobení se požadavkům klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Odborně likvidujeme vzniklé pojistné události s důrazem na rychlé vyřízení a uhrazení vzniklých škod pojišťovnou. Klientům poskytuje pravidelné reporty a analýzy, které dále přispívají k optimalizaci pojistných programů.

05. Advice and services

Advice and services

Připravujeme na míru připravená školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Jsme pravidelným účastníkem odborných konferencí, kde se s účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close