Doprava, spedice a logistika

Pojištění dopravních rizik


Auta, lodě a letadla na cestách, zboží ve skladech a zákazníci čekající na své zásilky. Víme, že pro dopravce, logistické a spediční společnosti je dobře sjednané pojištění, klíčovou záležitostí. Proto vytváříme našim klientům pojistné programy na míru na základě pečlivé analýzy situace, charakteru byznysu a smluvních vztahů s jejich zákazníky.

Chráníme hodnoty klientů, které vytvářejí, a pomáháme krýt rizika, která z jejich činností plynou.

Specializujeme se na minimalizaci rizik a tím snižování nákladů na pojistnou ochranu, optimální nastavení pojistného programu včetně nadstandardních ujednání a profesionální řešení škod včetně likvidace komplikovaných pojistných událostí v zahraničí.

Rozumíme vašim rizikům. 
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Silniční doprava
  • Železniční doprava
  • Kombinovaná přeprava
  • Spedice a logistika
  • Letecká doprava
  • Námořní, vnitrozemská lodní doprava

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Důsledně analyzujeme smluvní vztahy klientů s jejich obchodními partnery, které mají zásadní dopad na konstrukci pojistné ochrany a výši pojistného. Poskytujeme cenná doporučení k jejich úpravám, jež přinášejí jasně definovanou odpovědnost a s tím související snížení rizik v rámci operací s přepravovaným nebo skladovaným zbožím.

02. Insurance program

Insurance program

Individuální potřeby a požadavky klienta jsou v dopravě na prvním místě: specializace na různé druhy přepravy, určitý typ zboží či charakter zákazníků si vyžaduje správné nastavení rozsahu pojistného krytí, limitů a pojistných částek. Vyjednáváme s pojišťovnami nadstandardní ujednání ve smluvních vztazích, které může vyžadovat například doprava do rizikovějších regionů. U pojištění vozidel dbáme na správné nastavení pojistných částek, které pro naše klienty zpracovává autorizovaný soudní znalec. V průběhu roku sledujeme situaci na trhu s ojetými vozidly a v případě extrémních výkyvů jsme schopni zasáhnout, aby vozidlo nebylo podpojištěno.

03. Insurance Management

Insurance Management

Velké množství jednotlivých vozidel, kterými klient disponuje, si žádá specifický přístup ke správě pojistného programu. Pravděpodobnost vzniku škod je v dopravě poměrně vysoká, proto klienti oceňují online systém. Klient má aktuální informace o pojištění jednotlivých vozidel, pojistných smlouvách a pojistných událostech včetně jejich aktuálního stavu vyřízení. V systému jsou promítnuty veškeré požadavky klienta na změnu v pojištění, ať už se to týká připojištění nebo odpojištění vozidel, změna SPZ, rozšíření o doplňkové pojistné produkty, změny v pojistných částkách, limitech plnění a další.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Máme dlouhodobou zkušenost s řešením škod v České republice i v zahraničí. Při jednání s pojišťovnami vše směřujeme k tomu, aby klient získal vyplacené pojistné plnění co nejdříve - konsolidujeme potřebné dokumenty a kontrolujeme náležitosti podkladů. Zároveň dohlížíme na to, aby pojišťovny dodržovaly termíny k vyřešení škodních událostí, a dbáme na správnou výši výplaty pojistného plnění. A to i při škodách v zahraničí, kde pravidelně likvidujeme pojistné události ve spolupráci s místními havarijními komisaři či při komplikovanějších smluvních vztazích klienta. V případě výplaty pojistného plnění u pojistných smluv, u kterých dochází ke spotřebování limitů plnění, následně klienta upozorňujeme na možnost dokoupení pojistného limitu do plné výšky.

05. Advice and services

Advice and services

Naše klienty pravidelně školíme v problematice rizik a předcházení vzniku škodních událostí v dopravě a s ní souvisejících činnostech. Poskytujeme jim konzultace v aplikaci vnitrostátních a mezinárodních úmluv souvisejících s dopravních činností a ve spolupráci s právními odborníky pomáháme snižovat rizika a zlepšovat likviditu při řešení pojistných událostí prostřednictvím návrhů na úpravy přepravních smluv a zasilatelských příkazů.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close