Zdravotnictví a farmacie

Pojištění rizik ve zdravotnictví a farmacii

Péče o zdraví je mimořádně specifickým oborem, který až na výjimky nelze srovnávat s jinými lidskými činnostmi. Výjimečnost zdravotní péče spočívá v tom, že jejím středobodem jsou celospolečensky nejuznávanější hodnoty, tedy lidské zdraví a život.

Dobře známe specifika poskytování zdravotnických služeb i fungování zdravotnických zařízení a kombinací vhodných pojistných produktů dokážeme pokrýt rizika vyplývající z jejich provozu – ať už jde o nemocnice, ordinace odborných lékařů nebo lázeňské komplexy. Navíc dokážeme citlivě vyvážit požadavky na pojištění dané legislativou s péčí o další rizika v tomto oboru.

Rozumíme vašim rizikům.
Jsme SATUM.

Nabízíme řešení rizik ve všech oblastech:

  • Nemocnice
  • Ordinace odborných lékařů
  • Sdružená zdravotnická zařízení
  • Lázeňství
  • Farmaceutický průmysl
  • Lékárny

SATUM system

01. Risk analysis

02. Insurance program

03. Insurance Management

05. Advice and services

04. Troubleshooting

01. Risk analysis

Risk analysis

Při pečlivých prohlídkách odhalíme veškerá rizika, která vyžadují pojistnou ochranu. Sledujeme především informace o požárních konstrukcích a zabezpečení zdravotnických zařízení či farmaceutických provozů. Dále zkoumáme celou řadu vnitřních a vnějších faktorů s ohledem na lokalitu, typ provozu či situace, při nichž může dojít například k ohrožení životního prostředí. V této souvislosti se zabýváme i specifickými požadavky na fungování např. radiologické laboratoře a dalších provozů pracujících s nebezpečným materiálem. Samozřejmě rovněž analyzujeme dosavadní škodní průběh z hlediska četnosti škod, jejich výše, příčin nebo opakovaní – díky těmto cenným datům pak můžeme přesně nastavit úroveň a způsob pojistné ochrany.

02. Insurance program

Insurance program

Při tvorbě pojistného programu zohledňujeme individuální potřeby a požadavky klienta, a to vždy s ohledem na fakta zjištěná při analýze rizik. Pro poskytovatele zdravotní péče jsou zásadní dostatečně nastavené limity krytí pojištění profesní odpovědnosti za způsobení újmy na zdraví pacientů. Pojištění by přitom mělo být retroaktivní, neboť nelze vyloučit, že některé z příčin újmy na zdraví pacientů nastaly už v minulosti a jejich následky se projeví s odstupem času. Naším cílem je tedy vždy zajistit plný a kvalitní rozsah pojistného krytí, správné nastavení limitů plnění a pojistných částek a případně také vyjednání nadstandardních podmínek s pojišťovnami. Trvale přitom sledujeme změny na pojistném trhu a promítáme je do stávajících pojistných programů našich klientů.

03. Insurance Management

Insurance Management

Po celou dobu pojištění pečujeme o nejefektivnější možnou pojistnou ochranu. Dokážeme se operativně přizpůsobit měnícím se požadavkům našich klientů či změnám v jejich provozu a chráněném majetku, třeba v případě pořízení nového vybavení, či naopak ztrátě stávajícího.

04. Troubleshooting

Troubleshooting

Škody ve zdravotnictví obecně charakterizují vysoké nároky na odškodnění, jež vyžadují pečlivé vyjednávání mezi pojištěným a poškozeným a častým řešením bývá mimosoudní vyrovnání. Újmy na zdraví jsou složitou kapitolou při likvidaci, neboť je provázejí emoce, které se mnohdy promítají do celého jednání o odškodnění. V každém případě klientům pomáháme i v těchto nesnadných situacích a poskytujeme jim odborné zázemí jak při jednání s poškozenými, tak i se zainteresovanými pojišťovnami. Naším cílem je zajistit finální dohodu a zlikvidování pojistné události.

05. Advice and services

Advice and services

Připravujeme na míru školení o rizicích a pojištění pro zaměstnance našich klientů. Pravidelně se účastníme odborných konferencí, kde se s jejich účastníky dělíme o naše dlouholeté zkušenosti z oboru.
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close