Pojištění stavebně-montážní

Pojištění stavebně-montážní

Kategorie: Průmysl a stavebnictví,
Datum: 7.7.2015

Každé nově budované stavební nebo montážní dílo je zpravidla spojeno se značnými náklady pro jeho investora. Rovněž je realizace již ze své povahy riziková, a proto patří pojištění stavební (CAR) a montážní (EAR) mezi základní pojištění.

Jedná se o all-risks pojištění, které kryje nahodilé škody, jež mohou nastat v průběhu výstavby nebo montáže. Zejména poškození realizovaných děl živelními riziky, nešikovností/nedbalostí zaměstnanců, odcizeními, pády, nárazy apod. Do krytí lze zahrnout nejen díla samotná, ale i materiál použitý k jejich stavbě, okolní majetek investora, stavební a montážní stroje a zařízení, křížovou odpovědnost se subdodavateli, pojištění zkušebního provozu nebo poškození díla v době jeho záručního krytí při odstraňování vad a nedodělků.

Protože je každé realizované dílo jiné, je potřeba klást zvýšený důraz na individualizaci pojistné ochrany a pojistného krytí tak, aby při vzniku škody byla ošetřena specifika jednotlivých děl. Jiné je riziko u stavby dálniční sítě, jiné u přehrad nebo rodinných domů.

Rozdíly mezi pojištěním CAR a EAR

V současné době je hojně využívané pojištění stavebně-montážních rizik CAR (Contractors‘ All Risks) a EAR (Erection All Risks), které dokáže pokrýt veškerá rizika stavebních a montážních děl, a to celosvětově.

CAR

  • zhotovení na staveništi
  • beton, ocel a jiné stavební materiály
  • nižší koncentrace hodnot
  • žádný testing

EAR

  • zhotovení u výrobce, montáž na staveništi
  • stroje a zařízení
  • vysoká koncentrace hodnot
  • testing (vysoké riziko)

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít