Přání SATUMu k narozeninám - Společnost SATUM CZECH má 20 let

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 4.7.2017

Společnost SATUM CZECH letos slaví 20 let od svého založení. Během uplynulých dvou dekád jsme měli příležitost pomáhat celé řadě klientů – mnozí z nich se během té doby změnili v přátele. Těší nás to, protože naše práce stojí především na důvěře. Ohlasy klientů a partnerů na naše výročí přitom dokazují, že tu jejich jsme si získali. Vážíme si toho a děkujeme za spolupráci.

Milý SATUME, je velice těžké mne přesvědčit k jakýmkoli novinkám a narušit můj konservatismus. Tvá profesionalita a zaujetí Tvých lidí mne nakonec udolaly a jsem tomu v tomto případě opravdu moc rád.  Za mne a společnost TTV spedice Vám všem, kdo dělají SATUM Satumem, přeji pevné zdraví a nervy a hodně úspěchů do další dvacítky!
Josef Hlaváček, TTV spedice spol. s  r. o. 

Dvacet let je krásný věk, kdy lze hovořit ještě o mládí, ale už i o zkušenostech a poznání. Ve dvaceti lze už mnoho dokázat. Mnoho pochopit. Naučit se vyhrávat, bojovat, ale i prohrávat. Získat nadhled. Vytvořit kontakty, poznat partnery a udržovat přátelství, která stojí za to a která prošla zkouškami dobrých i těžších časů. Možná nelze toto vše říci o dvacetiletém člověku, ale o dvou dekádách existence úspěšné firmy to můžeme říci určitě. A my z Kooperativy, která je „jen“ o šest let starší, víme, o čem mluvíme, a společnosti SATUM přejeme, aby i dál úspěšně kráčela po své cestě za poznáním a zůstala i nadále váženým a respektovaným partnerem na trhu pojištění.
Jiří  Sýkora, Kooperativa  pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Dovolte nám popřát k Vašemu 20. výročí stále významné postavení na českém pojistném trhu, hodně inovativních nápadů, spokojených klientů a také kvalitních zaměstnanců, bez nichž není možné nabízet profesionální služby na vysoké úrovni. Velmi si vážíme naší více než 10leté spolupráce a věříme, že nám budete nadále poskytovat kvalitní odbornou pomoc při ochraně našeho rozsáhlého majetku a rovněž při zkvalitňování péče o naše zaměstnance.
Ing.  Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Dovolte mi jménem regionálního ředitelství Ostrava poděkovat za dlouholetou kvalitní a profesionální spolupráci a zároveň vám k vašemu 20 – ti letému firemnímu jubileu popřát i nadále trvající úspěch v obchodních aktivitách, optimismus a mnoho spokojených klientů (nejlépe pojištěných u ČPP ).
Alan Zahrada, Česká  podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Chtěl bych společnosti SATUM popřát do dalších dvaceti let mnoho spokojených zákazníků, málo pojistných událostí a velké procento úspěšných pojistných likvidací.
Lukáš  Křejčíř, ZETOR TRACTORS a.s.

Potřeba jistoty a bezpečí je podstatná a představuje elementární složku vývoje lidské společnosti. Tyto základní pocity důvěry a jistoty ovlivňují fungování člověka a tím i podnikatelského prostředí a veřejného sektoru. Statutárnímu městu Ostrava pomáhá jeho hodnoty chránit společnost SATUM. Velice si toho vážíme a přejeme všem pracovníkům spoustu energie do dalších úspěšných let.
Doc.  Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., Statutární město Ostrava

Přeji SATUMu především mnoho spokojených klientů a také hladkou spolupráci s pojišťovnami minimálně na dalších 20 let…
Michal  Řezníček, DIRECT pojišťovna, a. s.

Fakultní nemocnice Olomouc přeje společnosti SATUM hodně úspěchů a zároveň oceňuje profesionální a korektní služby, které jí makléř v oblasti pojištění poskytuje.
Mgr.  Sabina Procházková, Fakultní nemocnice Olomouc

Přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů a spokojených klientů k 20. výročí společnosti SATUM. Děkujeme za efektivní spolupráci a profesionální přístup!
Ing.  Klára Bílá, Pojišťovna VZP, a.s.   

Dovolte, abychom společně popřáli společnosti SATUM k 20. výročí jejího založení. Vedení i zaměstnancům společnosti srdečně přejeme, aby byli i nadále úspěšní v obchodních aktivitách i v plnění přání klientů a obchodních partnerů a aby se jim dařilo i v budoucnu budovat výborné a přátelské vztahy, díky kterým se všichni budou těšit ze vzájemné spolupráce.
V neposlední řadě přejeme, aby se společnosti dařilo čelit všem výzvám, zdokonalovat se v poskytovaných službách a díky tomu se úspěšně rozvíjet nejméně v dalších dvaceti letech.
Marek Jankovič, Karel Bláha, Česká pojišťovna a.s.

Přeji, ať se Vám slavnostní večer vydaří a samozřejmě přeji také Vám všem mnoho úspěchů na cestě za splněním cílů, vizí a snů, mnoho spokojených zákazníků i zaměstnanců Vaší společnosti, prostě ať se daří.
Lukáš  Nečas, HOPI HOLDING a.s.

Děkujeme za dvacet let skvělé spolupráce. Nechť je její pokračování jako doposud úspěšné a příjemné zároveň!“
Milan  Dostalík, TON, a.s.

Se společností SATUM spolupracujeme sice krátce, ale intenzivně. Firmu tvoří lidé a jejich přístup k plnění pracovních povinností. Z mého pohledu se SATUM v této oblasti daří, má tým kvalitních a práci oddaných pracovníků, se kterými se nám velmi dobře spolupracuje. Takže přeji společnosti SATUM, aby to takto dobře fungovalo i v dalších letech jejich působení.
Martina Šmídlová, jednatel společnosti Šmídl  s.r.o.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít