Přání SATUMu k narozeninám - Společnost SATUM CZECH má 20 let

Category: Uncategorized
Date: 4.7.2017

Společnost SATUM CZECH letos slaví 20 let od svého založení. Během uplynulých dvou dekád jsme měli příležitost pomáhat celé řadě klientů – mnozí z nich se během té doby změnili v přátele. Těší nás to, protože naše práce stojí především na důvěře. Ohlasy klientů a partnerů na naše výročí přitom dokazují, že tu jejich jsme si získali. Vážíme si toho a děkujeme za spolupráci.

Milý SATUME, je velice těžké mne přesvědčit k jakýmkoli novinkám a narušit můj konservatismus. Tvá profesionalita a zaujetí Tvých lidí mne nakonec udolaly a jsem tomu v tomto případě opravdu moc rád.  Za mne a společnost TTV spedice Vám všem, kdo dělají SATUM Satumem, přeji pevné zdraví a nervy a hodně úspěchů do další dvacítky!
Josef Hlaváček, TTV spedice spol. s  r. o. 

Dvacet let je krásný věk, kdy lze hovořit ještě o mládí, ale už i o zkušenostech a poznání. Ve dvaceti lze už mnoho dokázat. Mnoho pochopit. Naučit se vyhrávat, bojovat, ale i prohrávat. Získat nadhled. Vytvořit kontakty, poznat partnery a udržovat přátelství, která stojí za to a která prošla zkouškami dobrých i těžších časů. Možná nelze toto vše říci o dvacetiletém člověku, ale o dvou dekádách existence úspěšné firmy to můžeme říci určitě. A my z Kooperativy, která je „jen“ o šest let starší, víme, o čem mluvíme, a společnosti SATUM přejeme, aby i dál úspěšně kráčela po své cestě za poznáním a zůstala i nadále váženým a respektovaným partnerem na trhu pojištění.
Jiří  Sýkora, Kooperativa  pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Dovolte nám popřát k Vašemu 20. výročí stále významné postavení na českém pojistném trhu, hodně inovativních nápadů, spokojených klientů a také kvalitních zaměstnanců, bez nichž není možné nabízet profesionální služby na vysoké úrovni. Velmi si vážíme naší více než 10leté spolupráce a věříme, že nám budete nadále poskytovat kvalitní odbornou pomoc při ochraně našeho rozsáhlého majetku a rovněž při zkvalitňování péče o naše zaměstnance.
Ing.  Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Dovolte mi jménem regionálního ředitelství Ostrava poděkovat za dlouholetou kvalitní a profesionální spolupráci a zároveň vám k vašemu 20 – ti letému firemnímu jubileu popřát i nadále trvající úspěch v obchodních aktivitách, optimismus a mnoho spokojených klientů (nejlépe pojištěných u ČPP ).
Alan Zahrada, Česká  podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Chtěl bych společnosti SATUM popřát do dalších dvaceti let mnoho spokojených zákazníků, málo pojistných událostí a velké procento úspěšných pojistných likvidací.
Lukáš  Křejčíř, ZETOR TRACTORS a.s.

Potřeba jistoty a bezpečí je podstatná a představuje elementární složku vývoje lidské společnosti. Tyto základní pocity důvěry a jistoty ovlivňují fungování člověka a tím i podnikatelského prostředí a veřejného sektoru. Statutárnímu městu Ostrava pomáhá jeho hodnoty chránit společnost SATUM. Velice si toho vážíme a přejeme všem pracovníkům spoustu energie do dalších úspěšných let.
Doc.  Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., Statutární město Ostrava

Přeji SATUMu především mnoho spokojených klientů a také hladkou spolupráci s pojišťovnami minimálně na dalších 20 let…
Michal  Řezníček, DIRECT pojišťovna, a. s.

Fakultní nemocnice Olomouc přeje společnosti SATUM hodně úspěchů a zároveň oceňuje profesionální a korektní služby, které jí makléř v oblasti pojištění poskytuje.
Mgr.  Sabina Procházková, Fakultní nemocnice Olomouc

Přejeme mnoho dalších obchodních úspěchů a spokojených klientů k 20. výročí společnosti SATUM. Děkujeme za efektivní spolupráci a profesionální přístup!
Ing.  Klára Bílá, Pojišťovna VZP, a.s.   

Dovolte, abychom společně popřáli společnosti SATUM k 20. výročí jejího založení. Vedení i zaměstnancům společnosti srdečně přejeme, aby byli i nadále úspěšní v obchodních aktivitách i v plnění přání klientů a obchodních partnerů a aby se jim dařilo i v budoucnu budovat výborné a přátelské vztahy, díky kterým se všichni budou těšit ze vzájemné spolupráce.
V neposlední řadě přejeme, aby se společnosti dařilo čelit všem výzvám, zdokonalovat se v poskytovaných službách a díky tomu se úspěšně rozvíjet nejméně v dalších dvaceti letech.
Marek Jankovič, Karel Bláha, Česká pojišťovna a.s.

Přeji, ať se Vám slavnostní večer vydaří a samozřejmě přeji také Vám všem mnoho úspěchů na cestě za splněním cílů, vizí a snů, mnoho spokojených zákazníků i zaměstnanců Vaší společnosti, prostě ať se daří.
Lukáš  Nečas, HOPI HOLDING a.s.

Děkujeme za dvacet let skvělé spolupráce. Nechť je její pokračování jako doposud úspěšné a příjemné zároveň!“
Milan  Dostalík, TON, a.s.

Se společností SATUM spolupracujeme sice krátce, ale intenzivně. Firmu tvoří lidé a jejich přístup k plnění pracovních povinností. Z mého pohledu se SATUM v této oblasti daří, má tým kvalitních a práci oddaných pracovníků, se kterými se nám velmi dobře spolupracuje. Takže přeji společnosti SATUM, aby to takto dobře fungovalo i v dalších letech jejich působení.
Martina Šmídlová, jednatel společnosti Šmídl  s.r.o.


We appreciate our clients and their satisfaction is crucial to us

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close