Výše odškodnění újmy na životě a zdraví dlouhodobě strmě roste

Kategorie: Zdravotnictví a farmacie,
Datum: 30.6.2015

V minulosti byla hodnota života a zdraví značně podhodnocena, a to jak z pohledu tehdy platné legislativy, tak z pohledu rozhodovací praxe soudů. Značně se zvyšuje právní vědomí občanů, jsou si více vědomi svých práv a možnosti domoci se náhrady újmy. V neposlední řadě je ve hře i nárůst mezd, kdy ztráta na výdělku patří k významným složkám náhrady újmy na zdraví. Jde o případy vyhledávané renomovanými advokátními kancelářemi. Náhrady újmy na zdraví v zemích západní Evropy a Severní Ameriky jsou řádově vyšší než u nás.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít