Prodloužení platnosti STK a pojistná událost

Kategorie: Doprava, spedice a logistika,
Datum: 18.3.2021

V souvislosti s prodloužením vládních opatření týkajících se prodloužení platnosti STK bychom Vás chtěli upozornit, že pojistitelé při likvidaci vždy ověřují, zda vozidlo při vzniku pojistné události mělo platnou technickou kontrolu. V případě, že vozidlo bude mít propadlou STK a bude splňovat podmínky pro výjimku dle tohoto nařízení, budou na ně pojistitelé pohlížet, jako by ji mělo platnou.

Chtěli bychom Vás ovšem upozornit, že pokud by vozidlo v době pojistné události bylo ve špatném technickém stavu, budou pojistitelé zkoumat příčinnou souvislost mezi nehodou a technickým stavem vozidla.

Zákon o pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla pojistitelům nařizuje ověřovat skutečný stav vozidla při pojistné události a jeho případný podíl na vzniku pojistné události:

(2) Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo,

a) které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí, nebo

b) jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena,

a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit. 

Pokud je nehoda způsobena technickou závadou má pojistitel právo na tzv. postih (má právo žádat zpět od pojištěného náhradu újmy, kterou vyplatil poškozeným) a u havarijního pojištění na krácení nebo odmítnutí výplaty pojistného plnění.

Vzhledem k výše uvedenému proto doporučujeme STK neodkládat a absolvovat ihned, jakmile to bude možné (na nevyhovující technický stav – např. nefunkční brzdy a jiné závažné problémy při STK upozorní) a v každém případě provozovat pouze vozidlo v bezvadném technickém stavu. 

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít