Pojištění pro EET

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 18.8.2017

Pořizovací náklady na koupi zařízení pro elektronickou evidenci tržeb nejsou zanedbatelné a možné sankce udělené správním orgánem při nefunkčnosti pokladny mohou dosáhnout až půl milionu korun. Někteří pojistitelé nabízí specializované pojištění, které kryje právě rizika spojená s EET. Je možné pojistit jak elektronickou pokladnu, tak sankce udělené v souvislosti s poškozením pokladny.

Předmětem pojištění je soubor zařízení včetně příslušenství sloužících pro elektronickou evidenci tržeb (vlastních či cizích užívaných). Pojistná částka představuje hodnotu celého souboru zařízení na všech místech pojištění.

Pojistná ochrana je přitom širší, než je u elektroniky a výpočetní techniky běžné. Vztahuje se na hardware i na software pokladny. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho provozuschopnost. Zahrnuje také krytí nákladů na obnovu dat po pojistné události včetně případné sankce udělené státními orgány za neodeslání datové zprávy správci daně, například z důvodu zničení pokladny a uložených dat v případě přepětí v elektrické síti. Pojištění se vztahuje i na poškození pokladny vandalem, popřípadě živelní událostí.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít