Pojištění přerušení provozu – kontrola délky doby ručení

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 8.6.2022

Aktuální ekonomická situace nejen v ČR, ale i ve světě způsobuje z mnoha důvodů prodloužení termínů dodávek v dodavatelsko-odběratelských řetězcích. Pokud máte ve svých pojistných smlouvách sjednáno přerušení provozu, prosíme o kontrolu délky doby ručení. Dobou ručení se rozumí sjednaný počet po sobě jdoucích měsíců po vzniku věcné škody, po které je pojišťovna povinna plnit za ušlý zisk a fixní náklady, pokud během této doby vzniknou.

Prodlužující se termíny dodávek mohou způsobit, že dříve sjednaná doba ručení nemusí být, s ohledem na aktuální situaci, dostatečná. Prosíme tedy o její kontrolu s přihlédnutím k situaci ve Vašem oboru.

V této souvislosti prosíme zvažte, zda i sjednaná pojistná částka odpovídá dnešní skutečnosti, aby pojistitelé neuplatnili podpojištění v případě vzniku pojistné události.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít