Pojištění kybernetických rizik

Kategorie: Zdravotnictví a farmacie, Doprava, spedice a logistika, Průmysl a stavebnictví, Služby a profesní činnosti, Veřejný sektor,
Datum: 10.1.2019

Shromažďování dat je v dnešní době běžnou součástí života všech firem. Ať už se jedná o data o zákaznících a jejich chování, účetní a finanční údaje nebo data sloužící k plynulému řízení výroby a zásobování. I když si firmy uvědomují životní důležitost dat pro běh podniku, ne vždy věnují dostatečnou pozornost jejich zabezpečení, přestože v médiích jsou úniky dat často zmiňovaným tématem jak v rámci obchodní špionáže nebo hackerských útoků u firem, tak co se týká úniků osobních údajů u jednotlivců. Většina subjektů se ochraně údajů začíná věnovat až po napadení, kdy již často bývá pozdě.

Zvýšenou pozornost věnují v poslední době citlivým datům alespoň firmy z oblasti vědy a výzkumu, IT, zdravotnictví, dále pak e-shopy nebo banky. Méně se daty zabývají firmy podnikající ve výrobě, logistice apod. Pozornost přitom bývá upřena zejména k zálohování dat a zabezpečení sítí, ovšem podniky podceňují následky úniků dat a jejich poškození. Může k nim dojít úmyslným nebo nedbalostním jednáním zaměstnanců, činností hackerů apod. Poškození dat mívá často zásadní dopad na chod firmy, neboť může způsobit nákladný výpadek výroby. Značné finanční ztráty vznikají také při rekonstrukci dat.

Rovněž rozvoj elektroniky nahrává zvýšenému riziku při práci s daty. Zaměstnanci dnes mohou běžně číst e-maily v mobilních telefonech a k firemním datům se připojují vzdáleně ze svých domácích počítačů. Takový komfort však může způsobovat problémy, především kvůli nedostatečnému zabezpečení koncových zařízení, které se mohou stát trojským koněm při případných cílených útocích.

Velkou část výše uvedených rizik lze pojistit vhodně zvoleným pojištěním „kybernetických rizik“. Toto pojištění je kombinací majetkového a odpovědnostního pojištění.

Hlavními pojistnými nebezpečími, která lze pojištěním kybernetických rizik krýt, jsou:

 • Neoprávněné nakládání s údaji
 • Regulatorní řízení
 • Náklady na odborné služby
 • Zveřejnění digitálního obsahu v multimédiích
 • Vydírání prostřednictvím sítě
 • Výpadek sítě
 • Z pojištění jsou pak hrazeny zejména:
 • Škody pojištěného v důsledku úniku citlivých dat
 • Sankce uložené dozorovými orgány a související náklady právního zastoupení
 • Náklady na právní a IT poradenství vč. nákladů na identifikaci úniku dat a jejich obnovu
 • Náklady na nápravu dobré pověsti společnosti a jednotlivce
 • Ztráta zisku pojištěného v důsledku výpadku sítě a s nimi spojených služeb a úniku dat
 • Škody způsobené jiným subjektům v souvislosti s únikem jejich dat

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít