Cestovní pojištění v návaznosti na onemocnění COVID-19

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 22.10.2020

V souvislosti s celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 Vám přinášíme aktuální informace ohledně přístupu pojišťoven v návaznosti na případné škodní události v rámci cestovního pojištění. Níže uvádíme nejčastější dotazy a odpovědi.

Kde získám aktuální informace o rozsahu krytí cestovního pojištění v souvislosti s 

COVID-19?

 • Pojišťovny zveřejňují aktuální informace na svých webových stránkách. Rozsah krytí se u jednotlivých pojišťoven liší.
 • Máte-li sjednanou smlouvu přes SATUM CZECH s.r.o. nebo chcete teprve sjednat pojištění, tak Vám podrobnější informace sdělí správce smluv cestovního pojištění Ing. Zuzana Gomolová – email: zuzana.gomolova@satum.cz, tel.: 605 207 264.

Co kryje pojištění léčebných výloh v zahraničí v souvislosti s COVID-19?

 • Pojištění léčebných výloh se vztahuje na přímé náklady vynaložené v souvislosti s onemocněním např. náklady na lékařské ošetření, léky na předpis, pobyt v nemocnici, převoz do nemocnice v zahraničí, převoz do ČR atd.
 • Náklady v souvislosti s COVID-19 mohou být v některých případech vyloučeny nebo omezeny, a to na základě výluk uvedených v pojistných podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné sledovat aktuální informace na webových stránkách pojišťoven.

Proč bych měl před cestou do zahraničí sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věci (MZV)?

Většina pojišťoven na českém trhu se řídí tzv. semaforem (mapou cestovatele COVID-19), který ukazuje riziko infekce a podmínky vstupu do země. A dále se řídí doporučením uvedeným na webu MZV www.mzv.cz.

 • Země označené zeleně – hradí se náklady na léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19.
 • Země označené oranžově – hradí se náklady na léčebné výlohy v souvislosti s COVID-19.
 • Země označené červeně – náklady na léčebné výlohy jsou omezené nebo vyloučeny z plnění, proto je nutné si ověřit plnění přímo na webu konkrétní pojišťovny, v současnosti většina pojišťoven hradí COVID-19 pouze u nezbytných cest (např. pracovních cest) a naopak nehradí u turistických cest.
 • Země nebo oblasti kam MZV nedoporučuje cestovatvyloučeny z plnění.
 • Země neuvedené v semaforu – řídí se konkrétním doporučením MZV, pokud MZV doporučuje cestovat do země pouze v nezbytných případech, pak se obvykle hradí pouze COVID-19 u nezbytných cest (např. pracovních).

Zaplatí mi pojišťovna test na COVID-19 podstoupený v zahraničí?

 • Pojišťovny uhradí pouze test předepsaný lékařem v zahraničí (nutno doložit).

Zaplatí mi pojišťovna pobyt v karanténě a cestu zpět do ČR?

 • Pokud pojištěná osoba onemocněla COVID-19, byla umístěna do karantény a musela prodloužit svůj pobyt v zahraničí – pojišťovny obvykle prodlouží zdarma platnost cestovního pojištění po dobu pobytu v zahraničí, uhradí cestu zpět do ČR při zmeškání plánovaného odjezdu.
 • Pokud pojištěná osoba byla umístěna do karantény bez příznaků – pojišťovny nehradí žádné náklady.
 • Nad rámec pojistných podmínek některé pojišťovny hradí odškodnění za pobyt v karanténě nebo některé náklady, a to na základě veřejného příslibu nebo informací zveřejněných na svých webových stránkách. Případně nabízí připojištění těchto nákladů (náklady na náhradní ubytování, přepravu do ČR).

 Vztahuje se připojištění storna cesty na zrušení cesty z důvodu onemocněním COVID-19?

 • Pojištění se obvykle vztahuje na zrušení cesty z důvodu onemocnění, hospitalizace nebo smrti pojištěného, včetně onemocnění COVID-19.
 • Pojištění se obvykle nevztahuje na zrušení cesty z důvodu umístění do karantény v ČR bez příznaku onemocnění nebo nevpuštěním do země ze zdravotních důvodů (zdravotní kontrola na letišti). Některé pojišťovny však mohou nad rámec pojistných podmínek plnit i tento případ, případně nabízí připojištění těchto situací.
 • Doporučujeme vždy před sjednáním pojištění storna ověřit rozsah pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19.
 • V současnosti některé pojišťovny neumožňují pojistit storno cesty (zrušení cesty).

 Na co se pojištění storna cesty nevztahuje?

Pojištění storna se nevztahuje obvykle na tyto případy, pokud není uvedeno jinak:

 • zrušení cesty z důvodu umístění do karantény bez příznaku onemocnění;
 • z důvodu zrušení cesty ze strany cestovní kanceláře, agentury, poskytovatele služeb (např. zrušení letu);
 • z důvodu zrušení cesty z obav z cestování, změny cestovního plánu nebo rezervace (např. změna termínu cesty);
 • z důvodu neudělení víz, nevpuštění do země (pojištěný neprojde zdravotní kontrolou na letišti), uzavření hranic;
 • další případy uvedené v pojistných podmínkách.

Jak se k této problematice staví cestovní kanceláře?

Většina cestovních kanceláří nabízí ve spolupráci s pojišťovnou upravené cestovní pojištění, které rozšiřuje rozsah krytí u léčebných výloh, a především u storna cesty. Mohou například zahrnovat pojištění nákladů v souvislosti s umístěním do karantény v zahraničí bez onemocnění COVID-19, nevpuštěním do země ze zdravotních důvodů (zdravotní kontrola na letišti), případně mohou nabídnout voucher s náhradním termínem pobytu.

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít