Aktuální legislativní změny pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 25.6.2019

Dne 19.3.2019 proběhlo v Brně diskusní fórum společnosti SATUM na téma aktuálních legislativních změn ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě. O dva měsíce později pak proběhla na půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy i panelová diskuse společnosti ČSDP, které jsme se rovněž aktivně zúčastnili. Z obou diskusí shodně vyplývá, že neexistuje jednotný právní názor na kogentnost aplikace Úmluvy CMR do vnitrostátních silničních nákladních přeprav.

Co z toho vyplývá pro silniční dopravce? U vnitrostátních přepravních smluv je tak mnohem důležitější nepřistupovat na smluvní ujednání rozšiřující odpovědnost dopravce nad rámec Úmluvy CMR resp. nad rámec § 9a zákona č. 111/1994 Sb. (Zákon o silniční dopravě). Rovněž bylo dopravcům doporučeno u silničních přeprav vždy uvádět do přepravních smluv, že se jedná o přepravu silniční a to především v těch případech, kdy se přepravní smlouva výslovně neodkazuje na platnost § 9a zákona č. 111/1994 Sb.

Účastníci byli dále upozorněni na skutečnost, že odpovědnostní pojišťovny obvykle nebudou dopravcům krýt ty případy, kdy se dopravce odesílateli smluvně zaváže k odpovědnosti nad rámec §9a Zákona o silniční dopravě, resp. nad rámec příslušných ustanovení Úmluvy CMR.


Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít