Kybernetická rizika v číslech

Kategorie: Nezařazeno
Datum: 21.11.2022

Za poslední dobu se již každý setkal s informací o kybernetickém útoku, zašifrovaných datech, podvodných emailech nebo telefonátech. Co bylo dříve pro mnohé pouze součástí vzdálené reality se dnes čím dál více stává součástí každodenního života mnoha z nás.

Tato skutečnost není pouze imaginární hrozbou, ale faktem, jež pociťují běžní občané. Nefungující služby mobilního operátora, výpadek počítačové sítě, ochromení prvků kritické infrastruktury a mnoho další. To vše je pouze střípek škod, které kybernetické útoky způsobují. V tomto článku se podíváme na několik čísel, které vás uvedenou do rozsahu a velikosti tohoto odvětví.

  • Globální škody způsobené kyberkriminalitou v roce 2021 dosáhly podle odhadů 6 bilionů USD. Uvedením do kontextu HDP by se jednalo o třetí největší ekonomiku světa po USA a Číně. Předpokládá se, že v roce 2025 budou škody způsobené kybernetickými útoky dosahovat 10,5 bilionů USD, což je mnohem více než škody způsobené přírodními katastrofami za celý rok.
  • Náklady na počítačovou kriminalitu zahrnují např. poškození a zničení dat, odcizení peněz, ztrátu produktivity, krádeže duševního vlastnictví a dat, narušení normálního chodu podnikání, obnovení ztracených dat a další.
  • Výdaje na globální kyberbezpečnost překročí kumulativně mezi lety 2021-2025 1,75 bilionů USD. Masový nárust zařízení připojených nepřetržitě k internetu (IoT – Internet of Things) ženou výdaje do zabezpečení produktů a služeb. V roce 2004 měl globální trh s kybernetickou bezpečností hodnotu pouhých 3,5 miliardy USD. V příštích letech se očekává 15% meziroční růst.
  • Nárust počítačové kriminality a tím způsobených škod, nutných investic a nových technologií zvyšuje poptávku po pracovní sile v oblasti kybernetické bezpečnosti. Udává se, že v roce 2021 existovalo 3,5 milionu neobsazených pracovních míst. Různorodost profesí je velice rozmanitá od IT vývojářů, bezpečnostních inženýrů, auditorů, konzultantů, bezpečnostních analytiků až po penetrační testery aj. Míra nezaměstnanosti je u pracovníků s kvalifikací nulová. Trend poptávky navíc ještě poroste.
  • Očekává se rostoucí míra pojištění kybernetických rizik v příštích letech, vzhledem ke zvyšujícím se kybernetickým útokům, a to jak do počtu, tak i rozsahu a závažnost. Finanční ztráta pramenící z těchto hrozeb, nutí management společností o pokrytí těchto rizik také formou pojištění. Trh s kybernetickým pojištěním vzroste z přibližně 8,5 miliardy USD v roce 2021 na 14,8 miliardy USD v roce 2025 a do roku 2031 přesáhne 34 miliard USD.

Škody způsobené kyberkriminalitou mohou být pro společnosti téměř až likvidační, přesto se stále jedná o velmi podceňovanou oblast. Předcházejte rizikům, a sjednejte si pojištění, které vás ochrání před následky těchto útoků. Rádi Vám se vším pomůžeme a připravíme smlouvu na míru.
Zdroj: https://cybersecurityventures.com/

Vážíme si našich klientů a jejich spokojenost je pro nás zásadní

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít