Živelní rizika

Živelní rizika

Category: Health care and pharmacy, Industry and construction, Public sector, Agriculture, forestry and the food industry,
Date: 7.7.2015

Mezi vnější vlivy s dopadem na podnikání patří živelní rizika. Bouřky, krupobití, sesuvy půdy, požáry, vichřice, blesky či rozsáhlé záplavy jsou častými příčinami velkých škod na majetku. I přes snahu o minimalizaci rizik a různá preventivní opatření mohou velmi negativně ovlivnit vaše podnikání. Živly jsou reálným nebezpečím, s nímž je třeba ve všech jeho podobách počítat a připravit se na něj. Je zřejmé, že majetkové pojištění, které zahrnuje pojištění jak požárů, tak i ostatní živelních rizik, je stále jedním z hlavních pojistných produktů, na jehož správný rozsah je potřeba klást důraz ve firemním pojištění. 

Při nastavení pojistného programu pro klienty kladou naši specialisté velký důraz nejen na správnou optimalizaci poměru cena/rozsah, ale i na detaily v podobě odchylných ujednání, které mohou být stěžejní při případném vzniku škody. Jedním ze základních podkladů, které při své práci využívají, jsou interní rizikové zprávy našich risk-manažerů. V těchto zprávách jsou zohledněny specifické údaje související s pojištěním s důrazem nejen na popsání hrozících rizik, ale zejména na nutnost jejich ošetření z pohledu pojistné ochrany.

We appreciate our clients and their satisfaction is crucial to us

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close