Zásadní změna pro vnitrostátní silniční dopravu

Category: Transport, forwarding and logistics,
Date: 9.1.2019

Od 1. ledna 2019 dochází, na základě změny Zákona o silniční dopravě, k zásadní úpravě pro vnitrostátní silniční nákladní dopravu. Nové ustanovení zákona neobsahuje samo o sobě pravidla pro tuto oblast, nicméně rozšiřuje působnost pravidel o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) i na dopravu vnitrostátní.

Jedna ze zásadních změn je výše náhradové povinnosti dopravce. Aktuálně, dle Občanského zákoníku, nahradí dopravce, při ztrátě nebo zničení zásilky, cenu, kterou měla v době, kdy ji převzal. Tedy reálnou hodnotu zboží. Oproti tomu, dle čl. 23 Úmluvy CMR, je výše náhradové povinnosti dopravce omezena dle hrubé váhy zásilky, v přepočtu na cca 260 Kč za 1 kg

Změna, resp. snížení náhradové povinnosti dopravce se, možná ještě více, dotýká majitelů přepravovaných zásilek. V případě poškození či zničení zboží jim již nebude ze strany dopravce nahrazena plná výše škody, jak jsou zvyklí. Tuto skutečnost lze řešit majetkovým pojištěním přepravovaného zboží (tzv. cargo pojištění), které je jednou z možností krytí plné hodnoty pro majitele zásilky.


Files for download

změny.pdf

We appreciate our clients and their satisfaction is crucial to us

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close