Řízení veřejných zakázek na výběr pojistitele

Řízení veřejných zakázek na výběr pojistitele

Category: Public sector,
Date: 29.10.2015

SATUM CZECH dlouhodobě patří k významným zprostředkovatelům pojištění samosprávních celků, obcí, veřejných institucí i soukromých klientů, jenž musí provádět zadávací řízení s ohledem na příjem dotací a musí postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Pro tyto klienty realizujeme činnosti od přípravy zadávací dokumentace až po celý proces zadání veřejné zakázky.

Pro klienty, u nichž předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč (veřejná zakázka malého rozsahu), realizujeme zadání zakázky na základě požadavků klienta tak, aby byly naplněny a dodrženy všechny potřebné zásady §6 zákona pro tento typ veřejné zakázky, tj. (mimo jiné) zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákaz diskriminace.

We appreciate our clients and their satisfaction is crucial to us

Ewals Cargo Care GECO JIPOCAR TRANSPORT RKL Opava TON VINCENTKA
© ARSYLINE 2016
Warning
Close
Close