Reference

Zdravotnictví a farmacie

BORMED „Naše spolupráce s makléřskou společností SATUM CZECH trvá již déle než 10 let. Makléři ze SATUM se starají o komplexní pojistnou ochranu společnosti včetně pojištění profesní odpovědnosti za škodu, pojištění majetku a vozidel a také některých speciálních druhů pojištění, jako je pojištění zásob v chladicím zařízení. Patříme mezi menší nestátní zdravotnická zařízení, přesto makléři ze SATUM vždy ochotně a profesionálně vyřizují naše požadavky.” MUDr. Vít Šmajstrla   |   jednatel BORMED spol. s r.o. Fakultní nemocnice Olomouc „SATUM CZECH nám pomáhá při sestavení optimálního pojistného programu, jejich zkušenosti jsou pro nás velkou pomoc í zejména při likvidaci komplikovaných odpovědnostních škod, které s naší činností úzce souvisejí.” Mgr. Sabina Procházková   |   vedoucí právního odboru Fakultní nemocnice Olomouc Slezská nemocnice v Opavě „Vždy byl pro nás prioritou individuální a proaktivní přístup ke každému požadavku, ať už ze strany likvidátorů, správců pojistné smlouvy nebo vedení společnosti SATUM CZECH. Dostalo se nám i právní podpory v oblasti pojišťovnictví, když jsme byli nuceni řešit komplikované nastalé události, změnu pojistitele nebo pojištění nových doplňkových činností.” MUDr. Ladislav Václavec, MBA   |   ředitel Slezské nemocnice v Opavě VINCENTKA „Vážíme si profesionální spolupráce a kvality služeb, které nám SATUM CZECH dlouhodobě poskytuje. Oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy, a také rychlou likvidaci jednotlivých pojistných událostí na webovém portálu SATUM. S poskytovanými službami jsme dlouhodobě velice spokojeni.” Ing. Ladislav Šumšal   |   předseda představenstva VINCENTKA a. s.

Doprava, spedice a logistika

Ewals Cargo Care „Přestože náklady související s pojištěním v oboru dopravy nejsou v současné době zanedbatelné, ocenili jsme doporučení makléře mít pojištěná veškerá relevantní rizika a tím minimalizovat jejich možný dopad na naše podnikání. Zejména je pro nás významný flexibilní způsob pojišťování našich smluvních partnerů – poddopravců.” Mgr. Jaroslav Vlček   |   security manager Ewals Cargo Care spol.s.r.o. JIPOCAR TRANSPORT „Společnost SATUM CZECH nám svou profesionalitou a odborností zajištuje stoprocentní služby ve všech činnostech, které nabízí. Mimo standardních rizik souvisejících s našim podnikáním nám zajišťuje i velice specifické riziko pojištění závodních vozidel. Věříme, že spolupráce se společností SATUM CZECH bude pro nás přínosem i v budoucnu.” Ing. Petr Prokop   |   jednatel společnosti JIPOCAR TRANSPORT, s.r.o. Letiště Ostrava „Společnost Letiště Ostrava a.s. využívá makléřských služeb SATUM CZECH už řadu let. Makléři ze SATUM převzali komplexní pojistný program společnosti, optimalizovaIi náklady na pojištění a zajistiIi vysokou propojištěnost našeho majetku a činností. Oceňujeme zejména vysokou flexibilitu a rychlost v řešení pojištění nenadálých situací, kterým se jako provozovatel mezinárodního letiště někdy nevyhneme. OvěřiIi jsme si rovněž, že SATUM disponuje dostatečnými zkušenostmi v zastupování klientů při likvidaci pojistných událostí. Tyto aktivity nám šetří nemalou měrou čas našich pracovníků a finanční prostředky. Věříme proto, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.” Ing. Michal Holubec   |   člen představenstva, Letiště Ostrava RKL Opava „Se SATUM CZECH spolupracujeme již od roku 1997. Pojistný servis, který nám společnost poskytuje, splňuje naše vysoké požadavky a pomáhá nám poskytovat kvalitní dopravní služby našim klientům. Věříme, že SATUM bude naším partnerem pro pojištění i nadále.” Karel Suchánek   |   jednatel RKL Opava s.r.o.

Průmysl a stavebnictví

GECO „Vybrali jsme si společnost SATUM CZECH díky profesionalitě, odbornosti a maximální flexibilitě. Vzhledem k tomu, že naše společnost v posledních letech expanduje do zahraničí, oceňujeme také komplexní pojištění našich dceřiných společností. Víme, že každá událost je od samého počátku pod kontrolou zkušených specialistů, kteří jsou schopni chránit náš pojistný zájem a zajistit rovnocennou náhradu vzniklých škod.” Ing. Libor Chrobok   |   předseda představenstva GECO, a.s. LANEX „Se společností SATUM CZECH spolupracujeme již od roku 2007. Velice si vážíme jejich profesionálního přístupu zaměřeného na maximální spokojenost zákaz¬níka. Společnost díky svým zkušenostem a pochopení našeho podnikání průběžně identifikuje možná rizika a navrhuje jejich eliminaci. Výběrová řízení realizovaná touto společností nám pomáhají dostat se na takové ceny pojistného, na jaké bychom patrně sami nedosáhli. ” Ing. Rudolf Gregořica   |   předseda představenstva LANEX a.s. MSV Metal Studénka „Vážíme si profesionální spolupráce a kvality služeb, které nám SATUM dlouhodobě poskytuje. Oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy. S poskytovanými službami SATUM CZECH jsme dlouhodobě velmi spokojeni.” Ing. Ivo Lazecký   |   generální ředitel společnosti MSV Metal Studénka, a.s. TON „Se SATUM CZECH spolupracujeme již více než 10 let a jsme spokojeni s jejich nabízenými službami.” Ing. Milan Dostalík   |   generální ředitel společnosti TON, a.s. VIADRUS „Se SATUM CZECH spolupracujeme již několik let a vyhodnocujeme všechna jejich doporučení v oblasti rizikových informací a úprav pojistného krytí. Za dobu spolupráce jsme jejich prostřednictvím likvidovali stovky větších i menších škod, díky nimž jsme se přesvědčili o správnosti nastavené pojistné ochrany.” Ing. Martin Jurczek   |   ředitel pro ekonomiku a nákup společnosti VIADRUS

Služby a profesní činnosti

ha-vel „„SATUM CZECH pro nás již několik let zajišťuje velmi profesionální servis veškerého pojištění, které jsme sjednali. Společnost pečuje o náš komplexní pojistný program, optimalizovala náklady na pojištění a postarala se o vhodné pojištění ve všech oblastech našeho podnikání. Za dobu naší spolupráce jsme již likvidovali několik škod, a ocenili jsme jak správně nastavené pojištění, tak i zvolenou pojistnou ochranu. Vždy pečlivě vyhodnocujeme, co nám SATUM CZECH doporučuje, a vážíme si faktu, že jejich hlavním cílem je vždy nalézt takové pojištění, které maximálně vyhovuje našim specifickým požadavkům.“
Bc. Radka Růžičková Bialá   |   provozní ředitelka ha-vel internet s. r. o.
KSM Partners „Jelikož náklady související s pojištěním v oboru advokacie nejsou v současné době zanedbatelné, ocenili jsme doporučení makléře mít pojištěna veškerá relevantní rizika, a tím minimalizovat jejich možný dopad na naše podnikání. Významné je pro nás zejména pojištění profesní odpovědnosti za škodu, a to jak z důvodu pojistné ochrany, tak kvůli zákonem stanovené povinnosti si pojištění sjednat. Vážíme si profesionální spolu¬práce a kvality služeb, které nám SATUM CZECH dlouhodobě poskytuje, a oceňujeme odbornost v oblasti řízení rizik, díky níž máme optimálně nastavené pojistné smlouvy.
JUDr. Karel Smutný   |   advokát KSM Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Ridera Bohemia „Naší spolupráce se společností SATUM CZECH si vážíme a s poskytovanými službami jsme spokojeni. Díky odbornému návrhu a optimalizaci pojistného krytí jsme výrazně snížili náklady a nyní oceňujeme zejména pružnost a roz¬sah poskytovaných služeb a také opravdu rychlé a korektní řešení pojistných událostí. ” Ing. Zdeněk Večeřa   |   předseda představenstva Ridera Bohemia a. s. VAE Controls Group „Naše společnost spolupracuje se společností SATUM CZECH již řadu let. Makléři převzali komplexní pojistný program, optimalizovali naše náklady na pojištění a zajistili vysoké pojistné zabezpečení našich činností a majetku. Velmi si ceníme flexibility a rychlosti při řešení vzniklých problémů. SATUM disponuje dostatečnými zkušenostmi v případě likvidace pojistných událostí, což šetří čas našich zaměstnanců a finanční prostředky. Věříme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.” Ing. Milan Lindovský, PhD, MBA   |   člen představenstva, VAE Controls Group, a.s.

Veřejný sektor

Dopravní podnik Ostrava „Se společností SATUM CZECH s.r.o. spolupracuje Dopravní podnik Ostrava a.s. dlouhodobě. Pozitivně lze hodnotit jak součinnost při uzavírání hlavních pojistných smluv, tak rychlost při uzavírání jednorázových mimořádných pojištění. Velmi kvalitní a rychlá je spolupráce při provádění průběžných změn v pojištění (týká se zejména odhlašování starých a přihlašování nových vozidel), které jsou prováděny elektronicky.” Ing. Roman Kadlučka, Ph.D   |   ředitel společnosti, Dopravní podnik Ostrava a.s. město Frýdek-Místek „Statutární město Frýdek-Místek spolupracuje se společností SATUM CZECH, s.r.o., která mu poskytuje řádné služby při zajišťování komplexní pojistné ochrany statutárního města a jeho příspěvkových organizací.” Ing., Bc. Hana Kalužová   |   vedoucí odboru správy obecního majetku, město Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj „SATUM CZECH komplexně řeší náš pojistný program, který zahrnuje i pojistné události ve všech krajem zřizovaných nemocnicích. Přestože pojištění zdravotnických zařízení je složitá problematika, tak se službami této společnosti jsme plně spokojeni.” Ing. Jiří Martínek   |   náměstek hejtmana kraje, Moravskoslezský kraj Statutární město Opava „Statutární město Opava spolupracuje se společností SATUM CZECH s.r.o. již od roku 2006. Po celou dobu spolupráce nám tato společnost poskytuje služby na velmi vysoké úrovni jak při uzavírání pojistných smluv a jejich dodatků, tak i při likvidaci pojistných událostí a v oblasti poradenství. Nutno vyzdvihnout rychlost profesionalitu a kvalitu pracovníků této společnosti. Jakékoliv změny v pojištění jsou prováděny elektronicky, což znamená, že tyto změny jsou promítnuty do pojištění ve velmi krátkém časovém úseku, řádově do několika minut, což oceňujeme zejména při připojišťování a odpojišťování vozidel” Mgr. Bc. Pavel Vltavský   |   Vedoucí odboru majetku města, Statutární město Opava

© ARSYLINE 2016
Varování
Zavřít
Zavřít