Přijměte pozvání

Trojhalí Karolina, Ostrava

8. 6. 2017

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Lichá
Tel.: +420 595 132 343
ivana.licha@satum.cz

Tištěná pozvánka s podrobnějšími informacemi a programem
Vám bude zaslána cca 5 týdnů před akcí.